VillaGok vejrstation: Dataopsamling og -behandling

Mit udgangspunkt var et ønske om at sende vejrobservationer til DMI borgervejr samt at lægge grafer med vejrobservationer på egen hjemmeside. Da jeg ikke kunne finde noget software med et ordentligt design på graferne og gerne ville have fuld kontrol, var det (for mig) oplagt at benytte Excel i kombination med Visual Basic. Jeg manglede dog noget dokumentation til at kommunikere direkte med vejrstationen, så det var stadig nødvendigt med et program til at få data ud af vejrstationen.

 

Valget faldt på Weather Display, som løbende udvikles af Brian Hamilton på New Zealand. Programmets brugerflade bærer præg af, at det er udviklet over længere tid, hvor der løbende er tilføjet nye features og vejrstationer: Det kan konfigureres til næsten hvad som helst via af et velspækket kontrolpanel og en masse menuer - men det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvor man gør hvad... ;-)

 

Jeg har sat programmet op til at: 1) sende vejrobservationer til DMI, 2) lægge relevante parametre (dvs. dem jeg skal bruge) i en tekstfil, og 3) sende grafer mv. til hjemmesiden.

I Excel har jeg lavet et regneark med kolonner til de relevante vejrdata for 24 timer + 7 dage og tilhørende grafer. Ved hjælp af et lille Visual Basic program indlæses tekstfilen fra Weather Display, og kolonnerne med vejrdata opdateres. Skalaerne justeres på basis af de aktuelle min/max værdier, og graferne gemmes som GIF-filer. Til venstre ses et eksempel.

 

Weather Display sørger så for at uploade graferne til hjemmesiden. Samtidig opdateres forsiden med aktuelle observationer i tekstform.

 

Det hele koordineres på følgende måde: Weather Display opdaterer vejrdata hvert hele minut. Hver 10. minut sendes data til DMI, og 30 sekunder senere opdaterer Excel 24 timers graferne + eventuelt 7 dages graferne (sker hver hele time). Efter yderligere 30 sekunder uploader Weather Display grafer mv. til hjemmesiden. (De to gange 30 sekunders forskydning er lagt ind for at sikre, at den ene operation er afsluttet, inden den efterfølgende påbegyndes.)

Hjem